LOgisch voeders beïnvloeden pH-waarde in de pens

LOgisch voeders
Door de inzet van LOgisch voeders wordt een optimale pH-waarde in de pens gecreëerd. Dit zorgt voor een voorspelbaar resultaat op de vertering en een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien.
 
Metabolisme van de koe in vogelvlucht
Een koe behoort tot de herkauwers die hun voer na het doorslikken weer terug in de mond nemen, om het vervolgens op hun gemak nog eens goed te kauwen. Koeien hebben daarom vier magen: de pens, netmaag, boekmaag en lebmaag. De eerste drie zijn een soort voormagen en de lebmaag is de echte maag.
 
In het verteringssysteem van de koe leven miljarden bacteriën die de koe helpen bij het verteren en benutten van de voedingsstoffen in het voer. Voor een goede benutting van de voedingsstoffen en optimale productie van melk is het van belang dat de bacteriën onder de juiste omstandigheden kunnen leven zodat ze het voer goed kunnen verteren. Het voeren van een koe is feitelijk het voeren van de juiste bacteriën in de pens.
 
Bij het (her)kauwproces wordt tijdens de voorvertering veel speeksel toegevoegd. Speeksel met een pH waarde van 8,2 werkt als een buffer in de pens. Speeksel zorgt ervoor voedingsstoffen die kunnen zorgen voor verzuring, zoals granen, bietenpulp en melasse, de pH waarde in de pens niet te veel laten dalen.
 
Een pH-waarde tussen de 6 en 7 is de ideale waarde voor bacteriecultuur in de pens van de koe. Een variërende pH-waarde kan er toe leiden dat sommige bacteriën worden uitgeschakeld waardoor het voer slechter wordt benut.
 
Bron: Cullison & Lowry, Feed & Feeding (1987)
 
pH-waarde tarwe
De pH-waarde van tarwe kan verhoogd worden door de tarwe te logen. Wanneer de pH-waarde van de tarwe omhoog gebracht wordt werkt deze, net zoals speeksel, als buffer in de pens. De pens kan op deze manier meer zuren verwerken zonder dat de pH-waarde in de pens te laag wordt. Met name bij het voeren van zuurdere gras- en/of maiskuilen en snelle rantsoenen is dit van belang.
 
Door het optimaliseren van de pH-waarde in de pens wordt het rantsoen beter verteerd waardoor ook de fosforefficiëntie verbetert. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van geloogde tarwe en LOgisch voeders een voorspelbaar resultaat op de vertering en een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien heeft.
 
LOgisch productieproces
Het behandelen van grondstoffen op bedrijfsniveau brengt echter risico’s met zich mee. Om rundveehouders te behoeden voor deze risico’s, heeft Victoria de productie op een effectieve en logische wijze georganiseerd waardoor alles in één werkgang aangeboden kan worden. Victoria heeft een andere veilige en efficiënte productiemethode ontwikkeld om grondstoffen, in eerste instantie tarwe, te bewerken en vervolgens de hele tarwekorrels te persen in een brok. Dit uit zich in een efficiënt en beheersbaar proces met verbeterde en gegarandeerde werking.
 
LOgisch voeders
LOgisch voeders geven een voorspelbaar resultaat op de vertering en een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien. Praktijkonderzoek wijst uit dat de LOgisch voeders ten opzichte van vergelijkbare standaardvoeders een plus op de melk van 1-3 kg en een plus op het vetgehalte van ruim 0,1% geven. Monitoring gedurende de zomerperiode leert daarnaast dat er duidelijk minder koeien last hebben van pensverzuring. Hierdoor blijven de koeien beter in conditie en blijft de vruchtbaarheid op een goed niveau. Het LOgisch productieproces is toe te passen bij zowel standaard voeders als maatwerk.