6 juli 2020 - Blog

Blog: Zomeraanpak tijdens warmteperiodes

De afgelopen dagen (eind juni) hebben we weer duidelijk kunnen merken wat hittestress betekent voor mens en dier. De koeien hadden daar behoorlijk last van; snelle ademhaling, verminderde voeropname en melkproductie. Bereid u daarom goed voor en probeer hittestress bij uw melkvee zoveel mogelijk te beperken.

Maximaliseren van de droge stof opname

Het is en blijft een uitdaging om tijdens een warmteperiode de droge stofopname zo maximaal mogelijk te houden. Er zijn een aantal aandachtspunten die hierbij van belang zijn. Dit begint bij het in- en uitkuilen; goede kuilen met een hoge verteringcoëfficiënt (vc-os >80%) maken, strak uitkuilen en de restjes opruimen.

Daarnaast is het de kunst om het voer op stal fris en smakelijk te houden. Nauwkeurig voeren is hierbij, meer nog dan normaal, van groot belang. Laad volgens advies dagelijks dezelfde hoeveelheden en verhoudingen, des te stabieler (minder pH schommelingen) blijft de pens van uw koeien. Accepteer daarnaast voldoende restvoer ( >5%) en schuif regelmatig aan. Zeker elke drie uur (ook ’s nachts). Overweeg als het voer te veel broeit om (tijdelijk) 2x per dag te gaan voeren en voeg een broeiremmer toe om het voer fris te houden. Dit lijkt duur, echter als de koeien blijven vreten dan blijft de productie beter op peil waardoor die extra’s terugbetaald worden. Op korte termijn omdat de melk niet of nauwelijks zakt en op langere termijn komt het de vruchtbaarheid en diergezondheid ten goede.

Gemakkelijk verteerbaar rantsoen

Voer gemakkelijk verteerbare rantsoenen. In de praktijk merken wij dat melkveehouders hier en daar het volgende advies meekrijgen: “voer extra structuur bij om pensverzuring te voorkomen”. Helaas werkt dit voor een koe averechts. Producten zoals stro en hooi en dergelijke hebben namelijk een lage verteringscoëfficiënt, wat een hogere warmteproductie geeft voor de koe. Dus goed bedoeld maar u maakt het er voor de koe niet beter op.

De kunst is om de koeien naar het voerhek te lokken en de opname hoog te houden. Wilt u de koe helpen? Zorg dan voor een gemakkelijk verteerbaar en smakelijk rantsoen. Graskuil met een hoge vc-os en gemakkelijk verteerbare grondstoffen. Gebruik geen “warme producten” in het rantsoen, zoals bierbostel en water. Deze warmen het rantsoen extra op.

Controleer het (rest)voer op temperatuur, samenstelling en geur en stel waar nodig bij. Ruim het restvoer op (wegen) zodat de koeien weer een fris rantsoen hebben. Oud-/restvoer warmt het rantsoen sneller op. Vloer coating geeft hierbij altijd een voordeel ten opzichte van een ruwe vloer. Het is een behoorlijke investering die zich zeker terugbetaald.

Los van deze stalmaatregelen zijn er nog tal van maatregelen die toegepast kunnen worden om hittestress zo veel mogelijk te beperken en de droge stofopname zo maximaal mogelijk te houden. Vraag hiernaar bij uw specialist rundveehouderij.

Wiljan Smits

Specialist rundveehouderij

Uitgelicht

Alles wat we zijn, wat we doen en hoe we denken is terug te leiden tot de letter V. De V van Victoria Mengvoeders. In die letter vind je ons verleden, ons vakmanschap, onze visie, vernieuwing en het verschil maken in voeders. Maar ook onze aandacht voor wat jij als veehouder nodig hebt voor je vee en je vooruitzicht voor de toekomst. Ervaar de kracht van de V op www.victoria-mengvoeders.nl.

DE V VAN VICTORIA MENGVOEDERS

Waarom rundveehouders zo succesvol zijn met Victoria Mengvoeders als partner? Dit komt door onze 120 jaar aan kennis en ervaring in de sector, waardoor boeren het juiste advies krijgen. Doordat wij unieke maatwerk voersamenstellingen kunnen leveren, we als familiebedrijf weten wat er speelt in het boeren familiebedrijf en we sterk opkomen voor de belangen van de boer en de sector. Maar ook omdat we nooit stilstaan en bij praktijkbedrijven, in ons eigen lab en onze eigen gespecialiseerde fabriek continu op zoek zijn naar nóg betere (voer)oplossingen. Het is dit alles ... en nog veel meer. Het is meer dan een product.

Lees meer