8 maart 2021 - Nieuws

Extra aandacht voor hygiëne voersilo's

Met name in het voor- en najaar, bij een relatief hoge luchtvochtigheid en groot verschil in dag- en nachttemperatuur, ontstaat in een voersilo een optimaal klimaat voor de ontwikkeling van schimmels en bacteriën. Condensatie vergroot de kans op het aankoeken van voer tegen de silowand waardoor schimmelvorming op kan treden. Wij adviseren u uw silo’s deze periode extra te controleren en waar nodig maatregelen te treffen.

Maatregelen

Het regelmatig leeg laten komen van silo’s is een eerste vereiste voor een goede silohygiëne. Het voer zakt in veel silo’s niet gelijkmatig uit waardoor restvoer aan de wand kan blijven kleven. In polyester silo’s is dit bij zonnig weer goed zichtbaar. Zodoende blijft het restvoer continu in de silo zitten, wat broei en schimmelvorming tot gevolg kan hebben. Het verse voer wordt op die manier steeds geïnfecteerd. Laat uw silo’s daarom regelmatig leegkomen. Ook het plaatsen van een ontluchter op de silo verkleint de kans op schimmelgroei.

Daarnaast is het belangrijk de silo’s te controleren op lekkages en het aankoeken van het voer. Controle en reiniging via het manluik met een bezem of borstel is vaak voldoende. Reiniging met de hogedrukspuit (water) kan ook, mits de silo daarna nog enkele dagen goed kan drogen voordat het nieuwe voer er in komt. Wanneer de silo niet goed droog is geeft dit een averechts effect, omdat dan het vochtgehalte in de silo verhoogd is, wat schimmelgroei bevordert. Vergeet bij de periodieke controle uw voerinstallatie niet, ook hierin kunnen lekkages en het aankoeken van voer voorkomen.

Voor een optimale silohygiëne biedt Victoria Mengvoeders u de mogelijkheid de silo’s te laten behandelen met een schimmelremmer. Dit product, Propshot, wordt voorafgaand aan het voer via de bulkslang in de silo geblazen. Hiermee wordt de gehele silowand behandeld tegen schimmels.

Mogelijke gevolgen bij schimmelvorming

Door schimmelvorming in de silo kunnen er gifstoffen (toxinen) ontstaan. Hierdoor loopt de kwaliteit en smakelijkheid van het voer sterk terug. Zeer kleine hoeveelheden van deze gifstoffen kunnen al een grote negatieve invloed op de technische resultaten hebben. Voorbeelden hiervan zijn: verslechterde vruchtbaarheid, embryonale sterfte, verminderde groei, verminderde voeropname en diarree. Preventieve maatregelen tegen schimmelvorming zijn daarom van groot belang.

Uitgelicht

Alles wat we zijn, wat we doen en hoe we denken is terug te leiden tot de letter V. De V van Victoria Mengvoeders. In die letter vind je ons verleden, ons vakmanschap, onze visie, vernieuwing en het verschil maken in voeders. Maar ook onze aandacht voor wat jij als veehouder nodig hebt voor je vee en je vooruitzicht voor de toekomst. Ervaar de kracht van de V op www.victoria-mengvoeders.nl.

DE V VAN VICTORIA MENGVOEDERS

Waarom rundveehouders zo succesvol zijn met Victoria Mengvoeders als partner? Dit komt door onze 120 jaar aan kennis en ervaring in de sector, waardoor boeren het juiste advies krijgen. Doordat wij unieke maatwerk voersamenstellingen kunnen leveren, we als familiebedrijf weten wat er speelt in het boeren familiebedrijf en we sterk opkomen voor de belangen van de boer en de sector. Maar ook omdat we nooit stilstaan en bij praktijkbedrijven, in ons eigen lab en onze eigen gespecialiseerde fabriek continu op zoek zijn naar nóg betere (voer)oplossingen. Het is dit alles ... en nog veel meer. Het is meer dan een product.

Lees meer