Fransen Gerrits B.V. en Jan van Heeswijk Veghel B.V. samen verder

Samen verder

De mengvoerbedrijven Fransen Gerrits B.V. uit Erp en Jan van Heeswijk Veghel B.V. uit Veghel zijn van plan hun krachten te bundelen en samen verder te gaan. De samenvoeging van de twee bedrijven biedt nieuwe perspectieven en creëert nog meer kansen, voor de onderneming, haar personeel én haar klanten. Want er ontstaat een nieuwe krachtige onderneming die zich volledig kan focussen en specialiseren op haar doelgroep.

Beide familiebedrijven hebben de afgelopen jaren, hun marktaandeel in de varkens- en rundveevoersector in Zuid-Nederland door specialisatie en maatwerk sterk uitgebreid. Door het succes van deze aanpak ontstond bij de directies van beide bedrijven de wens om nog verder te kunnen specialiseren. De samenvoeging van beide bedrijven maakt dit mogelijk en zorgt ervoor dat de klantgerichte voerbenadering nog verder uitgebouwd kan worden.

Binnen de nieuwe organisatie Fransen Gerrits-Victoria zal de verkoop van rundvee- en konijnenvoeders gebeuren onder de vertrouwde naam Victoria. De varkensvoeders zullen verkocht gaan worden onder de gekende naam Fransen Gerrits. Na goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt zullen de samenvoeging en de positionering van het bedrijf worden opgestart. Om dit te kunnen realiseren verwerft Fransen Gerrits 100% van de aandelen in Victoria Mengvoeders. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2014 het proces worden voltooid.

Uiteraard houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Directie
Victoria Mengvoeders