9 juni 2023 - Nieuws

Hittestress bij melkvee beperken

Hittestress is een jaarlijks terugkerende uitdaging in de melkveehouderij. In de periode van circa mei tot en met september krijgen de dieren te maken met enige vorm van hittestress. Dit wordt veroorzaakt door hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een combinatie van beide factoren. Om hittestress bij melkvee zoveel mogelijk te beperken zijn er verschillende zaken die extra aandacht verdienen:

 • Optimale voeropname stimuleren;
 • Voersamenstelling aanpassen richting gemakkelijk verteerbare voeders (geeft bij vertering minder warmteproductie bij koeien);
 • Koelen, door een goede ventilatie en ventilatoren (met voeler);
 • Drinkwater, voldoende drinkcapaciteit met schoon, smakelijk drinkwater (controle);
 • Voergoot dagelijks schoonmaken en eventueel twee maal daags voeren;
 • Droogstaande koeien en jongvee dagelijks voeren, bij voorkeur 2x per dag (broeivrij);
 • Broei in de kuilen en het rantsoen zoveel mogelijk voorkomen (broeiremmer);
 • Snijvlakken voorzien van broeiremmer;
 • Geen activiteiten op de warmste momenten van de dag plannen, o.a. beweiding en koppelbehandelingen;
 • Indien beweiding wordt toegepast, dan bij voorkeur ‘s nachts en tijdens de koelere momenten van de dag (in de avond en vroege ochtend). Zorg voor voldoende schaduw en vers water.

Optimale voeropname stimuleren

Om de symptomen van hittestress te kunnen beperken is een goede (optimale) voeropname een vereiste. Naast de voeropname speelt ook de samenstelling van het rantsoen een belangrijke rol.

De samenstelling van het rantsoen kan tijdelijk gewijzigd worden. U kunt meer krachtvoer in het basisrantsoen aanbieden met extra gemakkelijk verteerbare ruwe celstof en meer bestendige eiwitten en -energie. LOgisch Tarwe vormt hiervoor een uitstekend product. Naast extra bestendige energie biedt deze behandelde tarwe door een hoge pH ook een pensbufferende werking. Ook is het mogelijk om extra vitaminen, mineralen, pensbuffer (Ruvital Buffer), CoolCow en biotine aan het rantsoen toe te voegen.

Koe-ling

Broei vormt een beperkende factor voor de droge stof opname bij melkvee. Door het toevoegen van Koe-ling aan het TMR rantsoen behoudt het voer zijn voederwaarde, frisheid en smaak. De kwaliteit en voederwaarde van het rantsoen blijven hierdoor beter gewaarborgd waardoor de voeropname, en dus droge stof opname, niet of nauwelijks wordt beïnvloed. Het berekende rantsoen wordt daardoor ook daadwerkelijk opgenomen.

Lees meer over Koe-ling

LOgisch voeren in de zomer

Uit praktijkonderzoeken komt duidelijk naar voren dat koeien met LOgisch voer beter uit de periodes met hittestress komen dan de controlegroepen. De reden hiervoor is het goed verteerbare voer (LOgisch Tarwe). De koe produceert minder warmte omdat de energie veel gemakkelijker opgenomen kan worden. Ze voelt zich hierdoor prettiger. Daarnaast hebben de LOgisch voeders, door de hoge pH van de behandelde grondstoffen, een pensbufferende werking. Door de inzet van LOgisch voeders wordt een optimale pH-waarde in de pens gecreëerd. Dit zorgt voor een voorspelbaar resultaat op de vertering en een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien.

Resultaten LOgisch bedrijven t.o.v. bedrijven zonder LOgisch:

 • Kg melk: + 2.9
 • Vet %: + 0.33
 • Eiwit %: + 0.09
 • Ureum: - 1.6
 • Rantsoenefficiëntie: + 3% tot 5%

De rantsoenefficiëntie verbeterde met 3% - 5%. Stel je zit op een rantsoenefficiëntie van 1.3, dan gaat deze naar 1.352 gemiddeld. Verschil van 0.052 efficiëntie = 0.052 kg melk per kg ds voer x 22 = 1.14 kg meer melk uit het totale rantsoen. Door de betere rantsoenefficiëntie is er ook een betere fosfor- en stikstofefficiëntie waardoor de totale aanvoer aan mineralen lager uitvalt.

Tijdig bestellen

Bereid u goed voor op de aankomende warmteperiodes en bestel tijdig uw LOgisch voer, Ruvital Buffer of CoolCow bij onze klantenservice, telefoonnummer 0413 36 54 50, of via de bestelmodule in uw klantportaal 'Mijn Victoria' www.mijnvictoria.nl.

Lees ook:

Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer