8 mei 2024 - Nieuws

Hittestress bij melkvee beperken

Hittestress is een jaarlijks terugkerende uitdaging in de melkveehouderij. In de periode van circa mei tot en met september krijgen de dieren te maken met enige vorm van hittestress. Dit wordt veroorzaakt door hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een combinatie van beide factoren. Om hittestress bij melkvee zoveel mogelijk te beperken zijn er verschillende zaken die extra aandacht verdienen: voeropname stimuleren, Koe-ling aanbieden en logisch voeren.

Optimale voeropname stimuleren

Om de symptomen van hittestress te kunnen beperken is een goede (optimale) voeropname een vereiste. Naast de voeropname speelt ook de samenstelling van het rantsoen een belangrijke rol.

De samenstelling van het rantsoen kan tijdelijk gewijzigd worden. U kunt meer krachtvoer in het basisrantsoen aanbieden met extra gemakkelijk verteerbare ruwe celstof en meer bestendige eiwitten en -energie. LOgisch Tarwe vormt hiervoor een uitstekend product. Naast extra bestendige energie biedt deze behandelde tarwe door een hoge pH ook een pensbufferende werking. Ook is het mogelijk om extra vitaminen, mineralen, pensbuffer (Ruvital Buffer), CoolCow. Koe-ling en biotine aan het rantsoen toe te voegen.

Laat deze toevoegingen bij voorkeur toepassen in een maatwerk mix. Op deze manier heeft u automatisch de juiste dosering en verdeling in het rantsoen en het biedt u veiligheid, werkgemak en een geconserveerd rantsoen in één werkgang.

Koe-ling aanbieden

Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de koeien, stal en het rantsoen koel blijven. Enkele effectieve methoden zijn:

Koe-ling toevoegen aan het rantsoen
Broei vormt een beperkende factor voor de droge stof opname bij melkvee. Door het toevoegen van Koe-ling aan het TMR rantsoen behoudt het voer zijn voederwaarde, frisheid en smaak. De kwaliteit en voederwaarde van het rantsoen blijven hierdoor beter gewaarborgd waardoor de voeropname, en dus droge stof opname, niet of nauwelijks wordt beïnvloed. Het berekende rantsoen wordt daardoor ook daadwerkelijk opgenomen.

Om broei in de kuil tegen te gaan kan het snijvlak worden voorzien van broeiremmer. Maak ook de voergoot dagelijks schoon.

Koelen van koe en omgeving
Plaats ventilatoren in de stallen en overweeg het gebruik van vernevelaars voor extra verkoeling. Zorg voor voldoende schaduw, zowel binnen als buiten de stal. Zorg daarnaast voor voldoende drinkcapaciteit met schoon, smakelijk drinkwater en controleer dit regelmating. Plan geen activiteiten op de warmste momenten van de dag, o.a. beweiding en koppelbehandelingen.

Lees meer over Koe-ling

LOgisch voeren

Plan de voertijden en -hoeveelheden logisch in. Voer de koeien en het jongvee tijdens de koelere momenten van de dag en bied bij voorkeur meerdere voermomenten aan. Bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat. Indien beweiding wordt toegepast dan bij voorkeur ‘s nachts en tijdens de koelere momenten van de dag (in de avond en vroege ochtend). Zorg voor voldoende schaduw en vers water.

LOgisch voeders
Biedt de koeien LOgisch voeders aan. Het goed verteerbare voer (met LOgisch Tarwe) heeft als doel de verteerbaarheid van grondstoffen in de koe te optimaliseren ter verbetering van de rantsoen- en fosforefficiëntie van de koe. De koe produceert minder warmte omdat de energie veel gemakkelijker opgenomen kan worden. Ze voelt zich hierdoor prettiger. Daarnaast hebben de LOgisch voeders, door de hoge pH van de behandelde grondstoffen, een pensbufferende werking. Door de inzet van LOgisch voeders wordt een optimale pH-waarde in de pens gecreëerd. Dit zorgt voor een voorspelbaar resultaat op de vertering en een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien.

Lees meer over LOgisch voeders

Tijdig bestellen

Bereid u goed voor op de aankomende warmteperiodes. Laat toevoegingen zoals Koe-ling, LOgisch, Ruvital Buffer en Cool Cow tijdig toevoegen aan uw maatwerk en bestel deze aangepaste mix tijdig bij onze klantenservice, telefoonnummer 0413 36 54 50, of via de bestelmodule in uw klantportaal 'Mijn Victoria' www.mijnvictoria.nl.

Lees ook:

Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer