Hittestress beperken

Hittestress is een jaarlijks terugkerende uitdaging in de melkveehouderij. In de periode van circa mei tot en met september krijgen de dieren te maken met enige vorm van hittestress. Dit wordt veroorzaakt door hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een combinatie van beide factoren.

Om hittestress bij melkvee zoveel mogelijk te beperken zijn er verschillende zaken die extra aandacht verdienen:

  • Optimale voeropname stimuleren
  • Voersamenstelling aanpassen richting gemakkelijk verteerbare voeders (geeft bij vertering minder warmteproductie bij koeien)
  • Koelen, door een goede ventilatie en ventilatoren (met voeler)
  • Drinkwater, voldoende drinkcapaciteit met schoon, smakelijk drinkwater (controle)
  • Voergoot dagelijks schoonmaken en eventueel twee maal daags voeren
  • Droogstaande koeien en jongvee dagelijks voeren, bij voorkeur 2x per dag (broeivrij)
  • Broei in de kuilen en het rantsoen zoveel mogelijk voorkomen (broeiremmer)
  • Snijvlakken voorzien van broeiremmer
  • Geen activiteiten op de warmste momenten van de dag plannen, o.a. beweiding en koppelbehandelingen
  • Indien beweiding wordt toegepast, dan bij voorkeur ‘s nachts en tijdens de koelere momenten van de dag (in de avond en vroege ochtend). Zorg voor voldoende schaduw en vers water.

Optimale voeropname tijdens warmteperiode
Om de symptomen van hittestress te kunnen beperken is een goede (optimale) voeropname een vereiste. Naast de voeropname speelt ook de samenstelling van het rantsoen een belangrijke rol.

De samenstelling van het rantsoen kan tijdelijk gewijzigd worden. U kunt meer krachtvoer in het basisrantsoen aanbieden met extra gemakkelijk verteerbare ruwe celstof en meer bestendige eiwitten en -energie. LOgisch Tarwe vormt hiervoor een uitstekend product. Naast extra bestendige energie biedt deze behandelde tarwe door een hoge pH ook een pensbufferende werking. Ook is het mogelijk om extra vitaminen, mineralen, pensbuffer (Ruvital Buffer) en biotine aan het rantsoen toe te voegen.

Anti Hitte Stress mix
Bovenstaande voedingstechnische opties heeft Victoria Mengvoeders verwerkt in de Anti Hitte Stress mix. Deze mix dient (tijdelijk) als gedeeltelijke vervanging van de huidige aanvulling op het rantsoen. De Ruvic A.H.S. mix kan in uw maatwerk ingepast worden of gevoerd worden als extra voersoort en is zowel in bulk als zakgoed beschikbaar. In verband met de buffercapaciteit van de pens wordt deze ingezet tot enkele dagen ná een warmteperiode.

Lees ook: