28 mei 2021 - Nieuws

Hittestress bij melkvee beperken

Hittestress is een jaarlijks terugkerende uitdaging in de melkveehouderij. In de periode van circa mei tot en met september krijgen de dieren te maken met enige vorm van hittestress. Dit wordt veroorzaakt door hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een combinatie van beide factoren. Om hittestress bij melkvee zoveel mogelijk te beperken zijn er verschillende zaken die extra aandacht verdienen:

 • Optimale voeropname stimuleren;
 • Voersamenstelling aanpassen richting gemakkelijk verteerbare voeders (geeft bij vertering minder warmteproductie bij koeien);
 • Koelen, door een goede ventilatie en ventilatoren (met voeler);
 • Drinkwater, voldoende drinkcapaciteit met schoon, smakelijk drinkwater (controle);
 • Voergoot dagelijks schoonmaken en eventueel twee maal daags voeren;
 • Droogstaande koeien en jongvee dagelijks voeren, bij voorkeur 2x per dag (broeivrij);
 • Broei in de kuilen en het rantsoen zoveel mogelijk voorkomen (broeiremmer);
 • Snijvlakken voorzien van broeiremmer;
 • Geen activiteiten op de warmste momenten van de dag plannen, o.a. beweiding en koppelbehandelingen;
 • Indien beweiding wordt toegepast, dan bij voorkeur ‘s nachts en tijdens de koelere momenten van de dag (in de avond en vroege ochtend). Zorg voor voldoende schaduw en vers water.

Optimale voeropname stimuleren

Om de symptomen van hittestress te kunnen beperken is een goede (optimale) voeropname een vereiste. Naast de voeropname speelt ook de samenstelling van het rantsoen een belangrijke rol.

De samenstelling van het rantsoen kan tijdelijk gewijzigd worden. U kunt meer krachtvoer in het basisrantsoen aanbieden met extra gemakkelijk verteerbare ruwe celstof en meer bestendige eiwitten en -energie. LOgisch Tarwe vormt hiervoor een uitstekend product. Naast extra bestendige energie biedt deze behandelde tarwe door een hoge pH ook een pensbufferende werking. Ook is het mogelijk om extra vitaminen, mineralen, pensbuffer (Ruvital Buffer) en biotine aan het rantsoen toe te voegen.

Anti HitteStress mix

Bovenstaande voedingstechnische opties heeft Victoria Mengvoeders verwerkt in de Anti Hitte Stress mix. Deze mix dient (tijdelijk) als gedeeltelijke vervanging van de huidige aanvulling op het rantsoen. De Ruvic A.H.S. mix kan in uw maatwerk ingepast worden of gevoerd worden als extra voersoort en is zowel in bulk als zakgoed beschikbaar. In verband met de buffercapaciteit van de pens wordt deze ingezet tot enkele dagen ná een warmteperiode.

Naast onze standaard A.H.S. Mix (A.H.S. Mix 1) heeft Victoria de A.H.S. Mix 2 met CoolCow toevoeging ontwikkeld. Deze mix is geschikt voor hoogproductief melkvee. Doordat de beschermingsfactor van A.H.S. Mix 2 net een graadje hoger is werkt dit tevens positief richting de fosfor- en stikstofefficiëntie en blijft het beter in balans.

LOgisch voeren in de zomer

Uit praktijkonderzoeken komt duidelijk naar voren dat koeien met LOgisch voer beter uit de periodes met hittestress komen dan de controlegroepen. De reden hiervoor is het goed verteerbare voer (LOgisch Tarwe). De koe produceert minder warmte omdat de energie veel gemakkelijker opgenomen kan worden. Ze voelt zich hierdoor prettiger. Daarnaast hebben de LOgisch voeders, door de hoge pH van de behandelde grondstoffen, een pensbufferende werking. Door de inzet van LOgisch voeders wordt een optimale pH-waarde in de pens gecreëerd. Dit zorgt voor een voorspelbaar resultaat op de vertering en een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien.

Resultaten LOgisch bedrijven t.o.v. bedrijven zonder LOgisch:

 • Kg melk: + 2.9
 • Vet %: + 0.33
 • Eiwit %: + 0.09
 • Ureum: - 1.6
 • Rantsoenefficiëntie: + 3% tot 5%

De rantsoenefficiëntie verbeterde met 3% - 5%. Stel je zit op een rantsoenefficiëntie van 1.3, dan gaat deze naar 1.352 gemiddeld. Verschil van 0.052 efficiëntie = 0.052 kg melk per kg ds voer x 22 = 1.14 kg meer melk uit het totale rantsoen. Door de betere rantsoenefficiëntie is er ook een betere fosfor- en stikstofefficiëntie waardoor de totale aanvoer aan mineralen lager uitvalt.

Bereid u goed voor op de aankomende warmteperiodes en bestel tijdig uw Anti Hitte Stress mix, LOgisch voer of Ruvital Buffer bij onze klantenservice, telefoonnummer 0413 36 54 50, of via de bestelmodule in uw klantportaal 'Mijn Victoria' www.mijnvictoria.nl.

Lees ook:

Uitgelicht

Alles wat we zijn, wat we doen en hoe we denken is terug te leiden tot de letter V. De V van Victoria Mengvoeders. In die letter vind je ons verleden, ons vakmanschap, onze visie, vernieuwing en het verschil maken in voeders. Maar ook onze aandacht voor wat jij als veehouder nodig hebt voor je vee en je vooruitzicht voor de toekomst. Ervaar de kracht van de V op www.victoria-mengvoeders.nl.

DE V VAN VICTORIA MENGVOEDERS

Waarom rundveehouders zo succesvol zijn met Victoria Mengvoeders als partner? Dit komt door onze 120 jaar aan kennis en ervaring in de sector, waardoor boeren het juiste advies krijgen. Doordat wij unieke maatwerk voersamenstellingen kunnen leveren, we als familiebedrijf weten wat er speelt in het boeren familiebedrijf en we sterk opkomen voor de belangen van de boer en de sector. Maar ook omdat we nooit stilstaan en bij praktijkbedrijven, in ons eigen lab en onze eigen gespecialiseerde fabriek continu op zoek zijn naar nóg betere (voer)oplossingen. Het is dit alles ... en nog veel meer. Het is meer dan een product.

Lees meer