LOgisch voeren in de zomer

Vanuit tussentijds vernieuwde inzichten in onder andere pens-verteerbaarheid van grondstoffen, heeft Victoria Mengvoeders een ‘LOgisch’ productieproces ontwikkeld om grondstoffen te bewerken alvorens ze verwerkt worden in het voer. Dit heeft als doel de verteerbaarheid van grondstoffen in de koe te optimaliseren ter verbetering van de rantsoen- en fosforefficiëntie van de koe.

Dit innovatieve productieproces is uitvoerig getest en is dé manier om grondstoffen en mengvoeders door middel van Multiprocessing structureel te verbeteren.

Onderzoeksresultaten
Om te komen tot een betrouwbare voorspelbaarheid van de bewerkte voeders, zijn diverse grondstoffen met verschillende maalfijnheden ingezet bij pensgefistelleerde koeien. Deze koeien laten exact zien hoe ze met iedere specifieke grondstof omgaan. Op deze manier wordt het pens-karakter op een nauwkeurige wijze bepaald.

In het najaar van 2015 heeft Victoria op basis van bovengenoemde resultaten op twee bedrijven een veldproef opgestart om dit te toetsen aan de praktijk. In de proef zijn op beide bedrijven twee groepen koeien met een gelijk lactatiestadium, milieu en rantsoen meegenomen. Op basis van nutriëntwaardes kregen de koeien een identiek rantsoen aangeboden. Enkel de bewerkte grondstoffen, welke waren toegekend aan het rantsoen van de proefgroep, maakte verschil in het aangeboden rantsoen. Zowel de proef- als controlegroep waren dusdanig van omvang waardoor een betrouwbaar resultaat kon worden gerealiseerd.

Mest-zeving toonde duidelijk aan dat de mest beter verteerd was. Het was smeuïger en er zaten veel minder grove delen in de mest. Het voer werd dus beter benut. De melkcontrole liet zien dat de koeien met LOgisch voer beter presteerde qua melkproductie. Vergeleken over de groepen werd er per kg ds voer méér kg melk, vet en eiwit geproduceerd.

Resultaat proefgroep t.o.v. controlegroep voor beide bedrijven:

 • Kg melk: + 1,40
 • % vet: + 0.07
 • %eiwit: +0.015

De koeien die het LOgisch proefvoer kregen waren beter in conditie. Het hogere vetgehalte wijst in de richting van een stabielere pens (minder verzuring) door het gelijkmatig vrijkomen van energie en hoge pH van het krachtvoer.

Effect LOgisch voeders optimaal tijdens zomermaanden
Ondanks het idee om de LOgisch voeders in eerste instantie kleinschalig te implementeren, hebben veel bedrijven, door de grote vraag, tijdens de zomer van 2016 een LOgisch voer gevoerd. De zomer van 2016 was een lange zomer met meermaals een piek in temperatuur en luchtvochtigheid. Uit onderzoeken die in deze periode plaatsvonden komt naar voren dat koeien met LOgisch voer beter uit de periodes met hittestress komen dan de controlegroepen.

De reden hiervoor is het goed verteerbare voer. De koe produceert minder warmte omdat de energie veel gemakkelijker opgenomen kan worden. Ze voelt zich hierdoor prettiger. Daarnaast hebben de LOgisch voeders, door de hoge pH van de behandelde grondstoffen, een pensbufferende werking.

Resultaten LOgisch bedrijven t.o.v. bedrijven zonder LOgisch:

 • Kg melk: + 2.9
 • Vet %: + 0.33
 • Eiwit %: + 0.09
 • Ureum: - 1.6
 • Rantsoenefficiëntie: + 3% tot 5%

De rantsoenefficiëntie verbeterde met 3% - 5%. Stel je zit op een rantsoenefficiëntie van 1.3, dan gaat deze naar 1.352 gemiddeld. Verschil van 0.052 efficiëntie = 0.052 kg melk per kg ds voer x 22  = 1.14 kg meer melk uit het totale rantsoen. Door de betere rantsoenefficiëntie is er ook een betere fosforefficiëntie waardoor de totale aanvoer aan mineralen lager uitvalt.

LOgisch voeders

 • Betere voerefficiëntie
 • Hogere productie
 • Meer kg vet en eiwit
 • Lagere voerkosten
 • Gezondere koeien
 • Verbeterde fosforefficiëntie 

Lees ook: