14 september 2023 - Nieuws

Maïs-tips

Een goede maïsoogst en inkuilproces zijn van vele factoren afhankelijk. Die ene dag in het jaar is bepalend voor de kwaliteit van uw voorraad ruwvoer voor het hele jaar. Onze maïs-tips helpen u bij het creëren van een optimale kuil.

Maïs dient rijp te zijn

Gezien het groeiseizoen van 2023 zien we veel variatie in de afrijping van de maïs. Wacht daarom niet te lang met het beoordelen van de afrijping van de maïs en houd dit nauwlettend in de gaten.

Een te vroeg geoogste maïs passeert de pens te snel. Later in het jaar verzuurt deze maïs nog meer in de kuil waardoor de pens-pH verder daalt en de vertering slechter verloopt. Je laat hierdoor een behoorlijke zetmeel opbrengst liggen.

De belangrijkste parameter is de maïskorrel. Vooral de korrelrijpheid bepaalt wanneer het gewas geoogst kan worden. Breek een kolf doormidden en kijk of er in de punt van de korrel een donker laagje zit. Dit is een kurklaagje dat de korrel afsluit van de spil ('het zwarte puntje'). De korrelvulling staat nu stil. Verder kan de korrel over de lengte doorgesneden worden om de zetmeellijn te beoordelen. Deze dient tot de punt door te lopen. Komt er geen vocht meer uit de korrel, dan is de korrel rijp.

Stro (de rest van de plant)

Het stro dient deels afgestorven te zijn. Maïs rijpt van onder naar boven af. De bladeren aan de plant onder de kolf zijn dan dor, boven de kolf niet. Zolang er boven de kolf nog groen blad zit, is de sapstroom actief en wordt extra zetmeel gevormd. Snij de maïs onder de kolf af. Wring de stengel of vouw deze dubbel, komt er geen vocht uit dan is het gewas goed om te oogsten.

Controleer zoals hierboven beschreven en durf te wachten met de oogst. Zeker bij de late maïsrassen.

Shredlage

De hakseltechniek Shredlage wringt de stengel uit elkaar waardoor deze gemakkelijker verteert kan worden door de dieren. Vaak is ook de maiskorrel beter geplet (vergruisd). Indien u hier vragen over heeft neem dan gerust contact op met uw specialist rundveehouderij.

Haksellengte

De haksellengte is erg belangrijk. Een goede lengte geeft een stabiele pens.

Streef naar een drogestof gehalte van 35-38%. Bekijk hiervoor het totale gewas. Veel stro verlaagt meestal het drogestof gehalte van het product. Is de maïs erg groen, streef dan naar een grotere haksellengte (>14). Een hoger kolfaandeel geeft een drogere kuil. Mocht de maïs een lager droge stof gehalte bevatten dan is grover hakselen een optie, bij drogere maïs is een goede korrelkneuzing en een korter gehakseld product beter te bewaren en te voeren.

Aandeel maïs in het rantsoen versus haksellengte:

  • < 4 kg ds snijmaïs | 8 mm
  • 4 tot 8 kg ds snijmaïs | 10 - 12 mm
  • > 8 kg ds snijmaïs | 13 - 16 mm

Pitten goed pletten

Plet de pitten minimaal in 4 stukken. Het kost meer brandstof maar zorgt voor een betere beschikbaarheid van het zetmeel. Door goed te pletten verliest de gehakselde maïs 1 à 2 mm lengte. Houd hier rekening mee. Beoordeel de eerste vrachten en laat de loonwerker dit zo nodig aanpassen.

Inkuilmanagement

  • Leg voldoende talud aan (voor in de sleufsilo storten en in dunne laagjes naar achteren transporteren).
  • Kuil U-vormig aanrijden (van buiten naar binnen).
  • Een zware loader op de kuil, zo nodig 2 loaders (geen dubbellucht).
  • Aanvoersnelheid per uur / 2 = minimaal gewicht op de kuil.

Haksel de maïs niet te laag bij de grond, opspattend zand en verontreiniging kunnen zorgen voor slechtere conservering en meer kans op schimmels. Het onderste deel van de plant is daarnaast zeer matig beschikbaar voor vertering in de pens, dit is voor de emissie zeer negatief. Controleer tijdens de oogst op het perceel.

Gebruik conserveringsmiddelen bij het inkuilen, informeer hiernaar bij uw voerspecialist. Er zijn middelen op de markt die niet het gewenste effect hebben. Wat zeker een aanbeveling is, is om de kuil pas te openen na 1 januari . Een stabiele kuil geeft een mooi stabiel rantsoen en duidelijk veel minder kans op verliezen door broei. Het aanleggen van een overgang kuil is zeker aan te bevelen.

Goede kwaliteit ingekuilde snijmaïs zorgt voor gezonde melkkoeien en een goede productie. Let wel: in 1-2 dagen legt u de basis voor een stabiele productie voor het komende jaar! Neem hiervoor de tijd en maak goede afspraken met uw loonwerker.

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met uw specialist.

Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer