Maximale droge stof opname, wat levert dat op?

geslaagde studiemiddag
Op 5, 6 en 7 februari jl. organiseerde Victoria Mengvoeders een studiemiddag met als thema ‘een maximale droge stof opname’. Tijdens de studiemiddag werd op een interactieve manier kennis gedeeld over de mogelijkheden om de droge stof opname, en dus de melkproductie en diergezondheid, bij melkvee te optimaliseren. Dit gaf de ruim 170 deelnemende melkveehouders praktische handvatten om thuis zelf direct mee aan de slag te gaan.
 

Droge stof opname in relatie tot melkproductie

Praktijkonderzoek wijst uit dat 1 kg extra droge stof opname resulteert in de productie van 1,4 kg* extra meetmelk. Reden genoeg dus om de droge stof opname te maximaliseren. Om dit te verwezenlijken is het van belang de bevorderende en beperkende factoren die van invloed zijn op de droge stof opname goed in beeld te hebben. Tijdens de workshop ‘droge stof opname in relatie tot melkproductie’ werd hier dan ook volop aandacht aan besteed. Onder andere de invloed van voer, water en management kwamen aan bod. Onderwerpen die werden besproken zijn rantsoen, voermoment, aanschuiven, restvoer, tussenkalftijd, benutting van ruwvoeders, wateropname en waterkwaliteit.
 

Invloed diergezondheid op voeropname

Dierenartsen Gijs Verschuuren en Hans Caron gaven meer inzicht in de invloed van diergezondheid en welzijn op de voeropname. De inhoud van deze workshop was gebaseerd op de onlangs afgeronde studie van Gijs Verschuuren naar welzijn in de melkveehouderij. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:
  • Invloed van welzijnsfactoren op de voeropname
  • Welzijn van de individuele koe > gedrag en tijdsbestedingen
  • Psyche van de koe
  • Aandachtspunt welzijn en levensduur melkvee
  • Aandachtspunt welzijn melkvee: stofwisselingsziekten
  • Aandachtspunt welzijn melkvee: klauwproblemen
Het op een andere manier benaderen van gedrag en denkwijze van de koe opende bij veel melkveehouders de ogen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de invloed van welzijnsfactoren op de voeropname, het effect van liggedrag op de melkproductie en de invloed van sociaal gedrag en denkvermogen/emoties op voeropname en melkproductie. Vanuit de wetenschap dat voorgenoemde factoren van invloed zijn op de voeropname en melkproductie kan er op diverse manieren hierin gestuurd worden om de droge stof opname te maximaliseren.
 

Rondleiding en kennismaking Grassa

Naast de 2 workshops kregen alle deelnemers een rondleiding op het bedrijf aangeboden en als afsluiting een videodemonstratie en presentatie over het raffineren van gras door Grassa. Een initiatief dat wij ondersteunen.
 

Vervolg

Als aanvulling op de reeds afgeronde onderzoeken met betrekking tot droge stof opname bij melkvee, wateropname en waterkwaliteit in 2019 loopt er momenteel een onderzoek naar de hoeveelheid droge stof die koeien opnemen tijdens de droogstand. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of er een relatie zit tussen de voeropname tijdens de droogstand en de melkproductie/voeropname bij de opstart van de lactatie na afkalven (eerste 6 weken). Resultaten uit dit onderzoek worden later dit jaar aan u gecommuniceerd. We houden u op de hoogte.
 
Wij danken alle deelnemers voor hun deelname en bijdrage aan de geslaagde studiemiddagen en de gastbedrijven voor het openstellen van hun bedrijf.
 
Heeft u vragen over bovengenoemde onderwerpen? Neem dan gerust contact op met uw specialist rundveehouderij van Victoria Mengvoeders.
 
* Resultaten uit praktijkonderzoek Victoria Mengvoeders 2019