4 mei 2022 - Nieuws

Nestgewicht en de ontwikkeling van lampreien

Over de melkgift bij voedsters heeft u in het vorige artikel uitgebreid kunnen lezen. Het nestgewicht en de ontwikkeling van de lampreien zijn hiervan beide sterk afhankelijk. Een goede melkgift resulteert tenslotte in een mooi nestgewicht en goed ontwikkelde lampreien. Uit het onderzoek ‘melkgift versus gewichtsontwikkeling voedsters’ komt naar voren dat de melkproductie tot dag 19 zeer bepalend is voor de totale ontwikkeling van de lampreien. Een slechte start qua melkgift wordt in de verdere ontwikkeling nooit meer ingehaald.

De resultaten uit het onderzoek ‘melkgift versus gewichtsontwikkeling voedsters’ hebben vele nieuwe inzichten opgeleverd. Onder andere op het gebied van gewichtsontwikkeling van voedsters, melkgift, nestgewicht, ontwikkeling van de lampreien en het effect van babypark voer. In een serie van artikelen koppelt Victoria deze resultaten graag aan u terug. In dit derde artikel leest u meer over het nestgewicht en de ontwikkeling van lampreien.

Nestgewicht

Naast het gewicht en dus de ontwikkeling van de van de lampreien is ook het aantal opgelegde lampreien van invloed op het nestgewicht. De jongen uit nestjes die mooi vol liggen presteren beter dan de jongen uit nestjes die wat kleiner zijn. Bij de grotere nestjes wordt de voedster qua melkproductie namelijk maximaal gestimuleerd waardoor de lampreien van een optimale melkgift profiteren. Bij de nestjes die niet vol liggen (lees: waarbij de capaciteit van de voedster niet optimaal wordt benut) blijft de melkproductie wat achter met als gevolg een minder goede start. In grafiek 1 zijn bij bedrijf 3 en 4 de meeste lampreien opgelegd en uit grafiek 2 blijkt dat deze bedrijven qua nestgewicht uiteindelijk ook de beste ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Bij bedrijf 4 zijn na de eerste weging enkele lampreien overgelegd naar nesten die niet meegedaan hebben met de proef. Dus vanaf de 2e weging liggen er minder lampreien in de nesten. Toch ontwikkelen deze lampreien zich door de goede start qua melkproductie beter dan de lampreien uit de nestjes waar vanaf het eerste moment al wat minder lampreien zijn opgelegd.

Grafiek 1: Aantal opgelegde lampreien
Grafiek 2: Verloop nestgewicht

Nestgewicht versus overlegbeleid

Naast het opleggen van de lampreien speelt het overlegbeleid een belangrijke rol. Hierbij is de eerste week cruciaal voor de ontwikkeling van de lampreien en tevens vleeskonijnen in de afmestfase. Het begint bij het, op basis van gewicht en aantal, opleggen van de konijntjes na de geboorte. Vervolgens is het van belang om het egaliseren van de nesten in de eerste week minimaal 1 keer te herhalen. Hoe beter de nesten worden geëgaliseerd, hoe minder ondereind en hoe beter het konijn zich ontwikkelt. De dieren zijn sterker en gezonder en bereiken daardoor een hoger speengewicht. Het goed egaliseren van de nesten zorgt voor een lagere uitval voor en na spenen maar ook in de mesterij ontwikkelen de konijnen zich beter en vallen minder dieren uit.

Gewichtsontwikkeling lampreien

De gewichten van de lampreien in de proef zijn gedurende de looptijd 6 keer gemeten. Op dag 2, 6, 11, 21, 25 en 36 zijn wegingen verricht. De lampreien zijn hierbij als nest en afzonderlijk gewogen. Bij de eerste weging op dag 2 variëren de gewichten per lamprei tussen de 69 gram en 87 gram met een gemiddelde van 79 gram over de 6 bedrijven heen. De eindgewichten op dag 36 variëren tussen 790 gram en 1105 gram met een gemiddelde van 1026 gram over de bedrijven heen. Over de gehele linie laat de gewichtsontwikkeling eenzelfde trend zien (zie grafiek 3).

De eindgewichten van de lampreien zijn het uitgangspunt voor een goede start van een vleeskonijn. Ook hierbij geldt: een sterk ontwikkeld vleeskonijn met een mooi startgewicht presteert over het algemeen beter dan een vleeskonijn wat met een lichter gewicht aan de start komt.

Grafiek 3: Gewichtsontwikkeling lampreien

Meer weten?

Praktijkonderzoek draagt in belangrijke mate bij aan kennis- en productontwikkeling en de vorming van nieuwe innovaties. Zo hebben de resultaten uit het onderzoek ‘melkgift versus gewichtsontwikkeling voedsters’ vele nieuwe inzichten opgeleverd. Onder andere op het gebied van gewichtsontwikkeling van voedsters, melkgift, nestgewicht, ontwikkeling van de lampreien en het effect van babypark voer. In een reeks van artikelen koppelt Victoria deze resultaten graag aan u terug. De komende tijd besteden we aandacht aan een aantal belangrijke onderwerpen die de konijnenhouderij naar een hoger plan brengen. Houd hiervoor onze website en socials in de gaten!

Lees ook:

* Praktijkonderzoek ‘melkgift versus gewichtsontwikkeling voedsters’, Victoria Mengvoeders 2021

Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer