21 oktober 2020 - Nieuws

Terugkoppeling ‘doorontwikkeling Babypark systeem naar Beter Leven Keurmerk’

In december 2018 hebben we de aftrap gegeven aan het onderzoek ‘doorontwikkeling Babypark systeem naar Beter Leven Keurmerk’. Het Babypark systeem is door onderzoekers van Wageningen Livestock Research in de praktijk getoetst met als doel dit door te ontwikkelen naar een keurmerk-waardig systeem, met voedsters en jongen in parttime groepshuisvesting. Het onderzoek hebben we onlangs afgerond. De participanten uit het onderzoek werden via een online bijeenkomst op woensdag 7 oktober op de hoogte gebracht van de eindresultaten. Als extra onderbouwing van het onderzoek heeft er onlangs door MiXscience in Frankrijk een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden. Ook deze resultaten werden meegenomen.

Samenwerken voor een sterk merk

Het doel van het onderzoek was om te kijken of de jonge konijnen middels verbonden welzijnshokken in groepen gehouden kunnen worden en of daar voordelen op gebied van gezondheid, welzijn en/of productie mee te behalen zijn voor zowel de voedsters als de jongen. Dit alles om voor de konijnenhouders een goede afzet en verdienmodel te behouden.

Aanleiding

 • Welzijn verbeteringen konijnen
 • Kostprijs NL-BE konijn
 • Retailmarkt stelt “nieuwe normen”
 • Kansen op lokaal geproduceerd

Resultaten eerste proefronde

Bij de eerste proefronde hebben we 1 babyvoerbakje per 4 aaneengesloten welzijnshokken geplaatst. De jongen hebben op basis van volledige choice feeding in de proefgroep Babypark voer aangeboden gekregen en de jongen in de controlegroep voedstervoer. Daarnaast konden ze nog mee eten met de voedster. De voedsters hebben tot het einde van de ronde hetzelfde voer gekregen. Wat opvalt is dat de jongen vooral blijven hangen in de hokken die zich het dichtst bij het voerbakje bevinden. Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat de voedsters in die hokken meer gewicht verliezen dan de voedsters in het 3e en 4e hok. Sterker nog, de voedster in het 4e hok liet zelfs een kleine gewichtstoename zien. Qua resultaten op groei en uitval van de jongen zijn deze ronde helaas geen noemenswaardige conclusies te trekken. Afhankelijk van de gezondheidsstatus op de diverse bedrijven zijn de resultaten onderling zeer verschillend.

Resultaten tweede proefronde

Op basis van de bevindingen uit de eerste ronde hebben we tijdens de tweede proefronde 2 babyvoerbakjes per 4 aaneengesloten welzijnshokken geplaatst. Overige omstandigheden zijn hetzelfde gebleven. De gewichten van de voedsters liepen deze ronde gelijk. Qua groei van de jongen zien we de 2e ronde in de proefgroep een kleine plus (18 gram per konijn) ten opzichte van de controlegroep maar dit is niet significant aantoonbaar. Verschillen in slachtresultaat hebben we vanwege de relatief kleine omvang van de groepen helaas niet aan kunnen tonen. Ook tijdens deze proefronde zijn de resultaten, afhankelijk van de gezondheidsstatus op de diverse bedrijven, onderling zeer verschillend.

Conclusies WUR onderzoek

 • Technisch gezien werkt het systeem prima, mits er meerdere babyvoerbakjes geplaatst worden. Dit verdient tijdens vervolgproeven dan ook extra aandacht.
 • Het apart voeren van de babykonijnen is absoluut aan te bevelen en biedt kansen.
 • Wat betreft de groepshuisvesting van de jongen is er geen zicht op meerwaarde voor de dieren.
 • Verbetering slachtrendement is niet aantoonbaar.
 • Groeiverbetering bij de babykonijnen is niet significant aan te tonen. De babykonijnen lijken het met Babyparkvoer beter te doen dan met voedstervoer. Dit geeft een aanleiding om dit nader te onderzoeken.

Voer specifiek richten op diergroep

Momenteel voeren we in de konijnenhouderij aan de voedsters met jongen een compromis voeder wat geschikt is voor zowel de voedster als de jongen. Daar waar andere diersectoren positieve resultaten behalen middels het aanbieden van voer wat specifiek gericht is op de betreffende diergroep, lopen we daar in de konijnenhouderij mogelijk een gemiste kans.

Vanuit andere diersectoren zien we veel positieve resultaten met het aanbieden van voer wat specifiek samengesteld is op basis van de behoefte van de diverse diercategorieën. Dit is een richting waar we als mengvoerbedrijf in de toekomst in de konijnenhouderij ook naar toe willen werken. De reden hiervoor is omdat we, vanuit de ervaring in andere diersectoren, verwachten dat dit een grote verbeterslag oplevert op gebied van gezondheid, productie en dierenwelzijn. Dit is iets wat we in de praktijk graag willen gaan testen. Zowel voerinhoudelijk als op praktisch gebied in de stal. Hierbij zullen we de voedsters en jongen ieder afzonderlijk voer verstrekken wat specifiek is samengesteld op de betreffende diercategorie. Door zowel de voedsters als de jongen onder andere regelmatig te wegen kunnen we ten opzichte van een controlegroep t.z.t. meten wat voor effect dit heeft.

Resultaten proeven MiXscience Frankrijk

Victoria Mengvoeders werkt op het gebied van ontwikkeling in de konijnenhouderij al enige tijd samen met MiXscience (onderdeel van Avril Group) uit Frankrijk. MiXscience heeft op hun proefaccommodaties van juni tot en met november 2019 drie vergelijkbare proeven uitgevoerd en twee proeven van februari tot en met april 2020.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit deze onderzoeken:

Baby konijnen en vleeskonijnen

 • Hoog aandeel van voeropname in de Baby Nest Feeder, in het bijzonder in combinatie met Babypark Voer.
 • Daling sterfte/uitval met name in proeven met lagere gezondheidsstatus en bij inzet van Baby Voer.
 • Betere groei tussen dag 21 tot 39 (rondom spenen), niet na dag 39.
 • Verbetering slachtrendement, enkele groepen met hoge gezondheid.


Voedsters

 • Geen effect op gewichtsontwikkeling van voedsters.
 • Geen significant effect op percentage bevruchtingen.
 • Positief effect op vruchtbaarheid en mogelijk op levensduur.
 • Overall effect van +0,7kg/worp tot +1,6 kg/worp.

Vervolgstappen Victoria Mengvoeders

Aangezien het apart voeren van voedsters en jonge konijnen via het Babypark systeem, wat betreft gezondheid, welzijn en productie van de konijnen, positief lijkt uit te pakken, is vervolgonderzoek wenselijk. Wij zetten hierin de komende periode de volgende stappen:

 • Intensiveren van de samenwerking met MiXscience.
 • Recepturen Babypark voer uitwisselen en testen:
  • Babypark voer VM wordt getest in Frankrijk.
  • Babypark voer MiX-S wordt getest in Nederland.
 • Ontwikkeling extremer voedstersvoer:
  • Is mogelijk omdat Babykonijnen het minder vreten bij inzet van een Babyparkvoer i.c.m. Babypark systeem.
  • Verbetering technisch resultaat voedsters.
 • Aanpassing speenvoeders vleeskonijnen:
  • Speenvoeders die goed aansluiten op Babypark voer na spenen.
 • Op zoek naar praktijkbedrijven voor verdere proeven met voer.


Mocht u als konijnenbedrijf geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een van de opvolgende proeven dan kunt u contact opnemen met Jos Dortmans voor meer informatie, tel. 06 55 82 27 31.

Uitgelicht

Alles wat we zijn, wat we doen en hoe we denken is terug te leiden tot de letter V. De V van Victoria Mengvoeders. In die letter vind je ons verleden, ons vakmanschap, onze visie, vernieuwing en het verschil maken in voeders. Maar ook onze aandacht voor wat jij als veehouder nodig hebt voor je vee en je vooruitzicht voor de toekomst. Ervaar de kracht van de V op www.victoria-mengvoeders.nl.

DE V VAN VICTORIA MENGVOEDERS

Waarom rundveehouders zo succesvol zijn met Victoria Mengvoeders als partner? Dit komt door onze 120 jaar aan kennis en ervaring in de sector, waardoor boeren het juiste advies krijgen. Doordat wij unieke maatwerk voersamenstellingen kunnen leveren, we als familiebedrijf weten wat er speelt in het boeren familiebedrijf en we sterk opkomen voor de belangen van de boer en de sector. Maar ook omdat we nooit stilstaan en bij praktijkbedrijven, in ons eigen lab en onze eigen gespecialiseerde fabriek continu op zoek zijn naar nóg betere (voer)oplossingen. Het is dit alles ... en nog veel meer. Het is meer dan een product.

Lees meer