10 juni 2022 - Nieuws

Victoria introduceert Koe-ling

Veiligheid, werkgemak en een geconserveerd rantsoen in één werkgang

Een melkveehouder streeft naar een optimale voerbenutting per kilogram droge stof. Hoe beter de droge stof opname, hoe meer melk er wordt geproduceerd. Voor een optimale droge stof opname vormt het voorkomen van broei een belangrijke factor. Om broei aan het voerhek, in periodes met risico op hittestress, te voorkomen introduceert Victoria Mengvoeders de oplossing: Koe-ling.

Victoria Mengvoeders doet al jaren onderzoek naar de droge stof opname bij koeien. Steeds weer komen er grote verschillen in opname per bedrijf en per periode naar voren. Victoria ging daarom op zoek naar een oplossing.

Koeien aan de Koe-ling

Broei vormt een beperkende factor voor de droge stof opname bij melkvee. Door het toevoegen van Koe-ling aan het TMR rantsoen behoud het voer zijn voederwaarde, frisheid en smaak. De kwaliteit en voederwaarde van het rantsoen blijven hierdoor beter gewaarborgd waardoor de voeropname, en dus de droge stof opname, niet of nauwelijks wordt beïnvloed. Het berekende rantsoen wordt daardoor ook daadwerkelijk opgenomen.

Zowel praktijkresultaten als resultaten op laboratoriumniveau (Victoria Mengvoeders 2021-2022) tonen aan dat het toevoegen van Koe-ling de temperatuur van het basisrantsoen verlaagt en tevens nog urenlang stabiel houdt. 

Veilige en gebruiksvriendelijke methode

Koe-ling levert veiligheid, werkgemak en een geconserveerd rantsoen in één werkgang. Met tevens automatisch de juiste dosering en verdeling in het rantsoen. Koe-ling wordt door Victoria Mengvoeders namelijk toegevoegd aan het maatvoer en wordt ingerekend op basis van aantal koeien versus de aanbevolen hoeveelheid van het product per koe per dag. Wanneer het maatvoer door de melkveehouder wordt ingedoseerd in de mengwagen loopt Koe-ling daar dus automatisch in mee.

Gratis broei risicocheck

Wilt u weten of de inzet van Koe-ling voor uw melkveebedrijf interessant is? Victoria Mengvoeders biedt melkveehouders gratis en geheel vrijblijvend een ‘broei risicocheck’ aan. Op drie punten wordt middels sensoren een meting verricht om te kijken of het voer broeigevoelig is en of de temperatuur op neushoogte van de koe een risico vormt richting voeropname. Later, wanneer Koe-ling via het maatwerk is toegevoegd aan het rantsoen, wordt de meting nogmaals uitgevoerd om aan te tonen dat Koe-ling zijn werk doet.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina www.victoria-mengvoeders.nl/koe-ling.

Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer