5 augustus 2020 - Nieuws

Victoria onderschrijft standpunt Nevedi

Nevedi heeft op woensdag 5 augustus 2020 een persbericht uitgestuurd waarin ze de voermaatregel van het Ministerie van LNV nog nadrukkelijker afwijzen. Het standpunt wat Nevedi inneemt sluit volledig aan bij het standpunt wat Victoria Mengvoeders eerder al had ingenomen.

Het spel moet netjes gespeeld worden

De gestelde normen zijn in de ogen van Victoria Mengvoeders onacceptabel. Deze ondoordachte oplossing sluit niet aan bij de praktijk. "Als mengvoerleverancier leveren wij graag een bijdrage om de stikstofuitstoot te verminderen maar ‘het spel’ moet wel netjes gespeeld worden. In samenspraak met Nevedi, het Landbouw Collectief en andere partijen die de melkveesector vertegenwoordigen blijven wij streven naar een acceptabele en reële oplossing voor deze stikstofproblematiek. Wij zetten ons in voor een praktisch uitvoerbare oplossing waarbij de gezondheid en productie van de dieren, en zeker ook de bedrijfsvoering van onze melkveehouders, niet in het geding komen".

Uitgelicht

Alles wat we zijn, wat we doen en hoe we denken is terug te leiden tot de letter V. De V van Victoria Mengvoeders. In die letter vind je ons verleden, ons vakmanschap, onze visie, vernieuwing en het verschil maken in voeders. Maar ook onze aandacht voor wat jij als veehouder nodig hebt voor je vee en je vooruitzicht voor de toekomst. Ervaar de kracht van de V op www.victoria-mengvoeders.nl.

DE V VAN VICTORIA MENGVOEDERS

Waarom rundveehouders zo succesvol zijn met Victoria Mengvoeders als partner? Dit komt door onze 120 jaar aan kennis en ervaring in de sector, waardoor boeren het juiste advies krijgen. Doordat wij unieke maatwerk voersamenstellingen kunnen leveren, we als familiebedrijf weten wat er speelt in het boeren familiebedrijf en we sterk opkomen voor de belangen van de boer en de sector. Maar ook omdat we nooit stilstaan en bij praktijkbedrijven, in ons eigen lab en onze eigen gespecialiseerde fabriek continu op zoek zijn naar nóg betere (voer)oplossingen. Het is dit alles ... en nog veel meer. Het is meer dan een product.

Lees meer