De konijnenhouderij heeft in relatief korte tijd een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Een van de gevolgen daarvan is dat nog slechts enkele veevoederbedrijven in de Benelux de specialisatie in konijnenvoeders in stand hebben kunnen houden. Victoria Mengvoeders is er daar een van en mag zich in deze sector vol uitdagingen zelfs marktleider in Nederland noemen, met bovendien een sterke afzet in België en Duitsland.

Productontwikkeling

Onze filosofie voor de konijnensector is identiek aan die we er voor de rundvee- en varkenssector op nahouden: konijnenhouders met voer en advies succesvol laten zijn. Onze uitdaging is om in te spelen op veranderingen in de markt; of die veranderingen waar mogelijk zelfs vóór te zijn. Met een interne afdeling productontwikkeling, een eigen proefstal en via intensief contact met de sector zijn wij als organisatie optimaal ingericht om de veranderende uitdagingen aan te gaan.

Totaalpakket op product- en dienstniveau

Als specialist in konijnenvoeders leveren wij een totaalpakket aan voeders voor voedsters, vleeskonijnen en rammen. Dankzij onze ervaring in de sector en de positie die wij daarin hebben verworven, kunnen wij de professionele konijnenhouder daarnaast van a tot z begeleiden bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van het bedrijf. Oftewel: naast voedingsadvies, bieden wij alle ondersteuning op het gebied van:

  • management
  • milieuvergunningen
  • bouwadviezen
  • stalinrichtingadviezen
  • klimaatadviezen en metingen
  • kunstmatige inseminatie
  • microscopisch onderzoek
  • coccidiosemonitoring
  • mestafzet
  • kennisoverdracht

Konijnenportaal

Een van de initiatieven van Victoria Mengvoeders om de konijnensector te ondersteunen bij het ontwikkelen van het bedrijf is het konijnenportaal: een platform op internet waar kennis wordt gebundeld en gedeeld. Met een persoonlijk account krijgen de Nederlandse, Belgische en Duitse konijnenhouders er onder meer toegang tot relevante informatie uit de sector en tot specifieke kennis op het gebied van gezondheid, voeding, voortplanting, management, enz.

www.konijnenportaal.nl | www.kaninchenplatform.de


Uitgelicht

Alles wat we zijn, wat we doen en hoe we denken is terug te leiden tot de letter V. De V van Victoria Mengvoeders. In die letter vind je ons verleden, ons vakmanschap, onze visie, vernieuwing en het verschil maken in voeders. Maar ook onze aandacht voor wat jij als veehouder nodig hebt voor je vee en je vooruitzicht voor de toekomst. Ervaar de kracht van de V op www.victoria-mengvoeders.nl.

DE V VAN VICTORIA MENGVOEDERS

Waarom rundveehouders zo succesvol zijn met Victoria Mengvoeders als partner? Dit komt door onze 120 jaar aan kennis en ervaring in de sector, waardoor boeren het juiste advies krijgen. Doordat wij unieke maatwerk voersamenstellingen kunnen leveren, we als familiebedrijf weten wat er speelt in het boeren familiebedrijf en we sterk opkomen voor de belangen van de boer en de sector. Maar ook omdat we nooit stilstaan en bij praktijkbedrijven, in ons eigen lab en onze eigen gespecialiseerde fabriek continu op zoek zijn naar nóg betere (voer)oplossingen. Het is dit alles ... en nog veel meer. Het is meer dan een product.

Lees meer