De melkveehouderij is volop in beweging. Door de steeds veranderende wet- en regelgeving komt de melkveehouder steeds opnieuw voor nieuwe uitdagingen te staan. Dat zal de tendens naar schaalvergroting in een stroomversnelling doen geraken. Of in ieder geval het streven om zo efficiënt mogelijk te produceren.

Steeds duurzamer

Een andere ontwikkeling, die voor de hele rundveehouderij geldt, is de tendens om steeds duurzamer te gaan produceren. Welzijn van de koe en kostprijs van de stal zijn daarin indicatoren, met ondergeschikt daaraan onder meer time management: hoe kan ik in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo veel mogelijk doen; met zo min mogelijk mensen bovendien?

Victoria Mengvoeders investeert met kennis, mensen en producten in zowel het ontginnen als het benutten van uitdagingen. Met één doel voor ogen: zorgen dat alles in balans is; dat zowel het vee, de ondernemer als de onderneming optimaal presteren.

Wij willen dat u een succesvol melkveehouder bent

De missie van Victoria Mengvoeders is voer produceren waarmee u als melkveehouder succesvol kunt zijn. Wij willen zowel het niveau op het melkveebedrijf als in ons mengvoederbedrijf naar een steeds hoger plan brengen. Met meer rendement. En vanuit het behoud van toekomstperspectief. Wij inspireren onze afnemers, om zich als ondernemer te blijven ontwikkelen en te excelleren in de eigen bedrijfsvoering.

Melkveevoeding: De toekomst

Onze focus bij melkveevoeding ligt bij een optimale melkproductie met behoud of toename van gezonde koeien. Rantsoen-, fosfor- en stikstofefficiëntie, voerefficiëntie en FPC (Fat Protein Corrected) per kg drogestof spelen hierbij een belangrijke rol.

Daarbij geldt altijd: uw doel is ons doel. Dat wil zeggen: het samen afstemmen en realiseren van uw bedrijfsdoelen, leidt tot een optimale productie met een hoog welzijn en lange levensverwachting voor uw melkvee.

Melkveevoer op maat

De basis van Victoria Mengvoeders bestaat uit maatwerk mengvoeders, voeradvies en een betrokken klantenservice.

Wij hanteren voor iedere rundveehouder een klantspecifieke benadering op basis van de wensen van de veehouder en in het bijzonder de behoefte van het vee. Voor ieder bedrijf kunnen wij een product leveren dat per saldo het beste rendement geeft. Wij leveren zowel standaardvoeders als bedrijfsspecifieke melkveevoeders op maat.

Uitgelicht

Alles wat we zijn, wat we doen en hoe we denken is terug te leiden tot de letter V. De V van Victoria Mengvoeders. In die letter vind je ons verleden, ons vakmanschap, onze visie, vernieuwing en het verschil maken in voeders. Maar ook onze aandacht voor wat jij als veehouder nodig hebt voor je vee en je vooruitzicht voor de toekomst. Ervaar de kracht van de V op www.victoria-mengvoeders.nl.

DE V VAN VICTORIA MENGVOEDERS

Waarom rundveehouders zo succesvol zijn met Victoria Mengvoeders als partner? Dit komt door onze 120 jaar aan kennis en ervaring in de sector, waardoor boeren het juiste advies krijgen. Doordat wij unieke maatwerk voersamenstellingen kunnen leveren, we als familiebedrijf weten wat er speelt in het boeren familiebedrijf en we sterk opkomen voor de belangen van de boer en de sector. Maar ook omdat we nooit stilstaan en bij praktijkbedrijven, in ons eigen lab en onze eigen gespecialiseerde fabriek continu op zoek zijn naar nóg betere (voer)oplossingen. Het is dit alles ... en nog veel meer. Het is meer dan een product.

Lees meer