De melkveehouderij is volop in beweging. Door de steeds veranderende wet- en regelgeving komt de melkveehouder steeds opnieuw voor nieuwe uitdagingen te staan. Dat zal de tendens naar schaalvergroting in een stroomversnelling doen geraken. Of in ieder geval het streven om zo efficiënt mogelijk te produceren.

Steeds duurzamer

Een andere ontwikkeling, die voor de hele rundveehouderij geldt, is de tendens om steeds duurzamer te gaan produceren. Welzijn van de koe en kostprijs van de stal zijn daarin indicatoren, met ondergeschikt daaraan onder meer time management: hoe kan ik in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo veel mogelijk doen; met zo min mogelijk mensen bovendien?

Victoria Mengvoeders investeert met kennis, mensen en producten in zowel het ontginnen als het benutten van uitdagingen. Met één doel voor ogen: zorgen dat alles in balans is; dat zowel het vee, de ondernemer als de onderneming optimaal presteren.

Wij willen dat u een succesvol melkveehouder bent

De missie van Victoria Mengvoeders is voer produceren waarmee u als melkveehouder succesvol kunt zijn. Wij willen zowel het niveau op het melkveebedrijf als in ons mengvoederbedrijf naar een steeds hoger plan brengen. Met meer rendement. En vanuit het behoud van toekomstperspectief. Wij inspireren onze afnemers, om zich als ondernemer te blijven ontwikkelen en te excelleren in de eigen bedrijfsvoering.

Melkveevoeding: De toekomst

Onze focus bij melkveevoeding ligt bij een optimale melkproductie met behoud of toename van gezonde koeien. Rantsoen-, fosfor- en stikstofefficiëntie, voerefficiëntie en FPC (Fat Protein Corrected) per kg drogestof spelen hierbij een belangrijke rol.

Daarbij geldt altijd: uw doel is ons doel. Dat wil zeggen: het samen afstemmen en realiseren van uw bedrijfsdoelen, leidt tot een optimale productie met een hoog welzijn en lange levensverwachting voor uw melkvee.

Melkveevoer op maat

De basis van Victoria Mengvoeders bestaat uit maatwerk mengvoeders, voeradvies en een betrokken klantenservice.

Wij hanteren voor iedere rundveehouder een klantspecifieke benadering op basis van de wensen van de veehouder en in het bijzonder de behoefte van het vee. Voor ieder bedrijf kunnen wij een product leveren dat per saldo het beste rendement geeft. Wij leveren zowel standaardvoeders als bedrijfsspecifieke melkveevoeders op maat.

Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer