Koe-ling

Broei vormt een beperkende factor voor de droge stof opname bij melkvee. Door het toevoegen van Koe-ling aan het TMR rantsoen behoudt het voer zijn voederwaarde, frisheid en smaak. De kwaliteit en voederwaarde van het rantsoen blijven hierdoor beter gewaarborgd waardoor de voeropname, en dus droge stof opname, niet of nauwelijks wordt beïnvloed. Het berekende rantsoen wordt daardoor ook daadwerkelijk opgenomen.

Wat levert het op?

 • Veiligheid, werkgemak en een geconserveerd rantsoen in één werkgang.
 • Automatisch de juiste dosering en verdeling in het rantsoen.
 • Smakelijk en fris rantsoen.
 • Behoud van droge stof opname / voeropname en dus productie, diergezondheid en rendement.

Broei gaat ten koste van de voerkwaliteit en dus droge stof opname versus meetmelk. De vermindering van 1 kg droge stof opname geeft al een afname van 1,4 kg meetmelk. Tevens om 1 kg meetmelk te produceren heeft een koe 460 VEM nodig. Wanneer de droge stof opname afneemt kan dit zomaar tussen de 0,5 en 3,5 kg meetmelk verlies opleveren. Reden genoeg dus om broei aan het voerhek te voorkomen!

Broei risicocheck: meten is weten

Wilt u weten of de inzet van Koe-ling voor uw melkveebedrijf interessant is? Victoria Mengvoeders biedt melkveehouders gratis en geheel vrijblijvend een ‘broei risicocheck’ aan. Op drie punten wordt middels sensoren een meting verricht om te kijken of het voer broeigevoelig is en of de temperatuur op neushoogte van de koe een risico vormt richting voeropname. Later, wanneer Koe-ling via het maatwerk is toegevoegd aan het rantsoen, wordt de meting nogmaals uitgevoerd om aan te tonen dat Koe-ling zijn werk doet.

Wilt u een broei risico check laten uitvoeren op uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze rundvee specialisten.

Wat is broei?

 • Broei is een proces waarbij koolhydraten worden omgezet. Hierbij ontstaat warmte. Als deze warmte niet kan worden afgevoerd, stijgt de temperatuur in het rantsoen met alle gevolgen van dien.
 • De temperatuur kan oplopen tot 50-60 graden.

Wat zijn de gevolgen van broei?

 • Verlies van koolhydraten en daarmee voederwaarde.
 • Smakelijkheid van het rantsoen daalt, en daardoor droge stof opname.
 • Daling voederwaarde i.c.m. lagere opname zorgt voor daling van de melkproductie en gezondheidsrisico’s.
 • Verhoogd risico op pensverzuring en versterking van hittestress.

Voorkomen van broei

 • Toevoegen van componenten die de groei van bacteriën en schimmels remmen waardoor afbraak van koolhydraten, en daarmee warmteproductie, wordt geremd: Koe-ling!
 • Goed in- en uitkuilmanagement.

Hoe werkt het?

 • Koe-ling wordt via maatwerk toegevoegd aan het basisrantsoen.

Meer weten?

Lees de blog 'Koeien aan de Koe-ling' van Wiljan Smits, specialist en productmanager rundveehouderij.

Blog lezen

Ervaringen van rundveehouders met Koe-ling

Artikel Melkveebedrijf

Lees het persbericht 'Victoria introduceert Koe-ling'

Lees persbericht
Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer