De vleesveehouderij kent heel veel ontwikkelingen. Op alle fronten. Ontwikkelingen die nopen tot het aanpassen of aanscherpen van de bedrijfsvoering, zoals het verloop van de vleesprijzen en de steeds prominentere rol van de vleesveehouder in het samen met de overheid beheren van de natuur.

Als Victoria proberen wij de constante factor in het geheel te zijn. De baken van rust. En de solide basis voor een gezonde groei van zowel het vee als het bedrijf. Door onder andere te zorgen dat wij met hoogwaardig voer bijdragen aan een optimaal rendement en met het voer in blijven haken op bedrijfsspecifieke ontwikkelingen. Maar bijvoorbeeld ook door samen met de vleesveehouder het ondernemerschap concreet mee in te vullen. Door met inbreng van kennis, visie en ervaring te helpen enerzijds een reëel toekomstbeleid te formuleren, anderzijds dat beleid ook uit te voeren.

Wij willen dat u een succesvol vleesveehouder bent

De missie van Victoria Mengvoeders is voer produceren waarmee u als vleesveehouder succesvol kunt zijn. Wij willen zowel het niveau op het vleesveebedrijf als in ons mengvoederbedrijf naar een steeds hoger plan brengen. Met meer rendement. En vanuit het behoud van toekomstperspectief. Wij inspireren onze afnemers, om zich als ondernemer te blijven ontwikkelen en te excelleren in de eigen bedrijfsvoering.

Voeding voor vleesvee: De toekomst

Onze focus bij vleesveevoeding ligt bij het produceren van zoveel mogelijk kilo’s kwaliteitsvlees per dierplaats. Groei en karkasontwikkeling, gezondheid, slachtrendement, opbrengstprijs en voerkosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Vleesveevoeders

Een gezonde veestapel is de basis voor succes. Voorop staat hierbij dat wij de dierprestaties, kwaliteit en werking van de voeders als uitgangspunt nemen. Het vleesveeassortiment is afgestemd op de specifieke behoefte van het dier. Ieder ras immers heeft unieke eigenschappen en is voor een optimale vleesproductie op eigen wijze, in meer of mindere mate, gevoelig voor specifieke grondstoffen of combinaties van grondstoffen.

Ons assortiment is volledig op die diversiteit ingericht. Voor ieder ras kunnen wij een product leveren dat per saldo het beste rendement geeft. Een product waarin alle aspecten die voor een optimale ontwikkeling van vleesvee volledig met elkaar in balans zijn:

  • Gezondheid > rantsoen- en fosfaatefficiëntie – uitvalpercentage – medicijngebruik
  • Groei > gewicht – bevleesdheid – vetbedekking – karkasontwikkeling
  • Kwaliteit vlees > slachtrendement – classificatie
  • Sekse > groeipotentie benutten

Wij leveren zowel standaardvoeders als bedrijfsspecifieke vleesveevoeders op maat.

Uitgelicht

Ons Verhaal 

In de videoserie Ons Verhaal vertellen we maandelijks wat er nodig is om rundveehouders met voer & advies succesvol te laten zijn. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online, over onderwerpen die u als rundveehouder zeker zullen interesseren!Lees meer